Phong Thần GO Welcome!


Từ hôm nay, chính thức ngừng update auto PT3 phiên bản trubatgioi.net.
Xin ACE gamer thông cảm sự bất tiện này!

Xem thêm

Anh em xem ngày đăng ký trên dòng LIC, quá 1 năm là LIC hết hạn rồi nhé.
Nếu không hiện ngày đăng ký là LIC của phiên bản cũ hết hạn lâu rồi nhé.

Xem thêm

Phiên bản PT3Lite và PT3 ngày 04-06-2016 bị lỗi không hiện ngày đăng ký. Đã fixed và cập nhật link.

Xem thêm

Auto PT3Pro

Bản này có đầy đủ các chức năng nhất.

Đang được bán bởi anh Hòa và anh Khánh.

Liên hệ Đăng ký sử dụng

PT3Pro

Auto PT3Lite

So với bản Pro, bản này thiếu một số chức năng.

Đang được bán bởi anh Hòa và anh Khánh.

Liên hệ Đăng ký sử dụng

PT3Lite

Auto PT3

Đây là bản Auto cũ trên trubatgioi.net, hiện đã ngừng kinh doanh.

Chúng tôi vẫn để link download cho anh em còn hạn sử dụng.

PT3